DKC Lamparna Blog

Podzemni grad XXI

LAE će nadograditi digitalnu platformu Podzemni grad kako bi se osnovala virtualna zajednica građana u starim rudnicima Labina i Raše. Korisnicima će se omogućiti da nakon registracije postanu virtualni građani Podzemnog grada te učestvuju...

Literarne radionice istarskog dijalekta

Literarna radionica istarskog dijalekta u trajanju od 4 mjeseca, koja će se odvijati jednom tjedno, na kojoj će sudionici učiti recitirati i pisati na istarskom dijalektu (čakavština i cakavstina). Sudionici će naučiti recitirati na...