Klub mladih “Klub 21”

LamparnaKlub mladih «Klub 21» u sklopu DKC-a „Lamparna“, prvenstveno cilja na oko 3.500 mladih (15-30 g. starosti) sa području bivše općine Labin (danas Grad Labin i 4 općine: Sv. Nedelja, Kršan, Pićan i Raša), dok je dio programa usmjeren i na  dio mladih iz ostalih dijelova Istarske županije, u svrhu zadovoljenja njihovih potreba.

O Klubu…