O projektu

Projekt “Društveno – kulturni centar Lamparna”

Osnovna svrha projekta je izraditi sudionički model upravljanja i testirati razne polivalentne društveno-kulturne aktivnosti – programe Društveno-kulturnog centra Lamparna u Labinu. U sudionički model upravljanja Lamparnom biti će uključeni svi partneri i sudionici projekta koji bi u budućnosti koristili prostor za vlastite aktivnosti. Ciljevi projekta su: 1) Jačanje kapaciteta dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi kako bi se uspostavio sudionički model upravljanja i programiranja Društveno-kulturnog centra Lamparna, kojim bi se unaprijedio pristup lokalne zajednice kulturnim i umjetničkim sadržajima; 2) Promicanje i zagovaranje civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi među širom javnošću kako bi se povećala uključenost građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici.
Očekivani rezultati: 1) Pretvorba KuC-a LAMPARNA iz alternativnog u društveno- kulturni centar za sve građane Labinštine i Istre temeljen na sudioničkom upravljanju i programiranju, čime će se unaprijediti pristup lokalne zajednice kulturnim i umjetničkim sadržajima; 2) 26 organizacija civilnog društva i 34 pojedinca iz cijele Istre osnažiti će svoje kapacitete u području sudioničkog upravljanja u kulturi; 3) Tokom dvije godine biti će provedeno ukupno 45 projekata koji sadrže aktivnosti podizanja javne svijesti o civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi.

U Labinu, 02.11.2018.

PROJEKT: Društveno-kulturni centar “Lamparna”
KORISNIK: Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI), Rudarska 1, 52220 Labin,
www.lae.hr, E-mail: lae@pu.t-com.hr, Tel:+385.52.857041
PARTNERI: Grad Labin, KUD Ivan Fonović Zlatela Kršan, Udruga žena Sv. Nedelja “Mendula”, Udruga “Metamedij” Pula,
Udruga “INFORMO” Vodnjan, Istarska kulturna agencija, Centar za građanske inicijative Poreč
TRAJANJE PROJEKTA: 29.10.2018. – 28.10.2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.102.349,68 HRK
EU POTPORA: 1.786.997,23 HRK
KONTAKT: L.A.E. XXI, Nicole Golja, nicole@lae.hr, 095.851571

www.strukturnifondovi.hr                                             www.esf.hr

ESIF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Labin Art Expressa XXI.