Labinjonski đornalin ONLINE

Ovaj broj Đornalina kreiran je kroz tri online Zoom radionice održane 7., 12. i 14. 11.2021., urednik: Bruno Falco.

ESIF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Labin Art Expressa XXI.