Održana panel diskusija “Primjeri uspješnih pritisaka građana za zaštitu javnog interesa u prostornom planiranju –građani kao korektiv investitorskom urbanizmu”