Poziv na provedbu druge umjetničke gerilske akcije