Održana posljednja tripartitna izložba u sklopu projekta DKC Lamparna