Nova tripartitna izložba mladih autora u DKC-u Lamparna