I N T E R A K C I J E – popratni program 3.Bijenala industrijske umjetnosti