OTVARANJE IZLOŽBE “INDUSTRIJSKA BAŠTINA U DIGITALNO DOBA” U SKLOPU PROJEKTA “STARTART”