Održana panel-rasprava o međunarodnim rezidencijalnim programima i izložba “Industrijska baština u digitalno doba” u labinskom DKC-u Lamparna