Lokalni program za mlade Grada Labina na javnoj raspravi do 17. srpnja 2015.