Izložbom Davida Belasa Galerija „Lamparna“ započinje novi, trogodišnji ciklus izložbi PNEUMATICI

Ciklus Izložbi Pneumatici
Ciklus Izložbi Pneumatici

Pozivamo vas na otvaranje prve izložbe u sklopu novog, trogodišnjeg izložbenog ciklusa Galerije „Lamparna“ naslovljenog PNEUMATICI:

Nakon ciklusa izložbi AKUMULATOR 2 (2021.-2023.), Galerija labinskog DKC-a „Lamparna“ ove godine kreće s novim, trogodišnjim izložbenim ciklusom pod nazivom PNEUMATICI, kog je osmislio i kurira ga umjetnički voditelj galerije Damir Stojnić.  

Pojam „pneumatik“ ili „pneumatici“ usko je vezan uz gnosticizam kao religijsko-filozofski nauk koje se temelji na dualizmu, emanacionizmu, određenim židovsko-kršćanskim religijskim sastavnicama te maniheizmu, zoroastrizmu i sufizmu. Takav je nauk zastupao radikalni dualizam kao nepomirljivu opreku između duha i materije. Oštro se dijeli između pojmova Velikog Logosa kao istinskog Boga i zlog Demijurga koji je stvorio materijalni svijet. Prema gnostičkom nauku spasenje se postiže vrstom prosvjetljenja prema kojoj se čovjek iz tijela i materijalnog kozmosa vraća u „Pleromu“ – božansku puninu duhovnog, natkozmičkog zavičaja. Budući da je po gnosticizmu zlo kozmičke, a ne osobne naravi, odbacuju se etičke norme, a slijedi se bilo asketizam kojim se utire put spasenju i gnozi, ili libertanizam, jer je duh po sebi čist, pa ga nikakvo zemaljsko blato ne može uprljati osobnim postupcima, što je analogno hinduističkim spiritualnim praksama Yoge i Tantre. Sljedbenici gnoze dijele se u tri stupnja: 1. Hilici – oni čije duhovno traganje još uvijek operira s materijalnom ravni, 2. Psihici – oni koji duhovno uzdignuće postižu kroz devociju i duševno-emocionalni unutarnji princip, te 3. Pneumaticioni koji izravno rade s duhovnom ravni, transcendirajući materijalnu i emocionalnu sputanost vlastitih individua.  

U kontekstu umjetničkih praksi svjedočili smo sve većoj dematerijalizaciji umjetničkog artefakta, od readymade-a ili “nađenog objekta”, pa do performativnih praksi koje je moguće dokumentirati jedino fotografijom ili videom. Performans je vlastitu pojavnost konceptualno ekstenzirao do proglašavanja najbanalnijih svakodnevnih činova umjetnošću, samo ukoliko postoji svjesnost izvođača o tome dok ga obavlja. Ovaj novi ciklus izložbi predstaviti će radove suvremenih umjetnika koji inzistiraju na nematerijalnosti vlastitih radova u vidu nevidljivih činova, gesti, koncepata i asketskog ili minimalističkog pristupa stvaranju umjetničkog djela.   

Plaktat za David Belas Veraottomente
Plaktat za David Belas Veraottomente

Prva od pet planiranih izložbi iz ciklusa PNEUMATICI u ovoj godini biti će izložba “Veraottomente” Davida Belasa, 07 17.05. – 14.06.2024. 

David Belas „Veraottomente“, petak, 17.05.2024., u 20 sati.

You may also like...