Ljetno predstavljanje DJ Radionice u AC Tunarica

U suradnji sa  udrugom za mlade Alfa Albona, DJ Radionica predstavila je svoj program  i svoje DJ-e  drugim mladima iz zemalja kao što su Italija, Španjolska, Francuska… Udruga ugošćuje mlade volontere iz raznih zemalja  te su oni,  kroz glazbu i ples, upoznali našu kulturu  ali i kulturu drugih zemalja. DJ Radionice odvijale su se u četiri navrata tokom mjeseca lipnja te su bile  otvorene  za sve  mlade koji su boravili u AC Tunarica.

  Projekt je financiran od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz sredstava Fonda gradova i općina.