Poziv za sudjelovanje u projektu “Moje pismo gradonačelniku”

Pozivamo slijepe i slabovidne osobe s područja Grada Labina i susjednih općina da se prijave za sudjelovanje u participativnom umjetničkom projektu “Moje pismo gradonačelniku”, kog uz potporu Ministarstva kulture i medija RH te u suradnji s albansko-američkim umjetnikom Helidonom Gjergjijem provodi udruga Labin Art Express XXI. Umjetnik će u sklopu umjetničke rezidencije na proljeće 2021. u Labinu održati radionice na kojima će zajedno sa lokalnim sudionicima stvoriti kolektivni umjetnički rad -pisma  gradonačelniku u obliku umjetničkih grafika, u kojima će mu moći poručiti što god žele. Njihove ideje, molbe i prijedlozi… biti će potom tiskani i na Brailleovom pismu, te izdani kao grafička mapa koju će L.A.E. XXI predati Gradonačelniku Labina,  a javnosti predstavljeni na izložbama u Labinu (DKC Lamparna) i Puli (DC Rojc).

Prijave za sudjelovanje možete uputiti na e-mail adresu tina@lae.hr