KULTURNO-UMJETNIČKA MANIFESTACIJA “RUDNICI KULTURE”

U sklopu projekta prekogranične suradnje MINE TOUR, a povodom 100. obljetnice Labinske republike Labin Art Express XXI, od 5. ožujka do 8. travnja 2021., u atriju Zajednice talijana “Giuseppina Martinuzzi”, u starom gradu Labinu, organizira izložbu

“Rudnici kulture”

„Rudnici kulture“ naziv je suradničke platforme na području zaštite i revitalizacije rudarske baštine u državama na području bivše Jugoslavije, te od 2017. i u JI Europi. Do sada je obavljeno istraživanje, prikupljena i digitalizirana velika količina rudarske građe, objavljene 2 monografije, dokumentarni video te vodič kroz rudarsku baštinu u ex-YU, realizirano 5 izložbenih turneja (18 izložbi) s radovima suvremenih umjetnika iz regije. 2016. osnovana je istoimena međunarodna udruga koja je konačno registrirana 2018. godine, od strane 8 udruga (HR, BiH, RS, Crna Gora, Makedonija, Kosovo) i 1 javne ustanove (SLO), a 2017. formiran i međunarodni, ekspertni tim koji radi na prijedlogu rute rudarske baštine kao Europske kulturne rute. Putem zagovaračkih, promidžbenih i kulturno-umjetničkih aktivnosti, radionica i tribina te web portala rudnicikulture.com, projekt je do sada obuhvatio više desetaka tisuća građana u regiji.

Putujuća izložba  „Rudnici kulture – od industrijske do umjetničke revolucije“ pokrenuta je 2014. kada je realizirano prvih 7 izložbi (Trbovlje, Idrija, Boljevac, Aleksinac, Mojkovac, Banovići, Prijedor), nastavljena  2015. godine turnejom  po Srbiji (Beograd i Majdanpek) i Makedoniji (Strumica), a 2016.  po Kosovu (Priština, Prizren i Trepča) te u pulskom Rojcu. 2017. održana je turneja po Hrvatskoj (Dubrovnik, Split, Čakovec) te po Albaniji  (Tirana, Bulqiza), tijekom koje je u program  izložbe po prvi put uključena i instalacija SUBPOLIS, Metal Gurua, koja je 2018. postavljena i u rumunjskom rudniku soli Salina Turda, dok je izložba “Rudnici kulture” gostovala u Školi primjenjenih umjetnosti u Cluju. 2019. izložba je predstavljena u Narodnoj biblioteci Bor, 2020.  na APU Rijeka,  a  2021.  putuje na grčki otok Leros. Sa svakom novom zemljom u kojoj izložba gostuje povećava se i broj autora koji sudjeluju u njoj.

L.A.E. XXI predstaviti će radove 9 umjetnika koji tematiziraju industrijsku i/ili rudarsku baštinu: Helidon Gjergji, Dario Šolman, umjetnički kolektivi Metal Guru, Autopsia i Laibach, Vladimir Knežević, Mladen Miljanović, Nikola Pijanmanov i Dan Perjovschi.

Otvaranje izložbe: petak, 5.3.2021. u 18:00 / Otvoreno: svaki dan osim nedjelje, od 14:00 – 19:00

Projekt MINE TOUR sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska V-A 2014.-2020.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Labin Art Expressa XXI.