Zaklada potpisala ugovore sa 16 organizacija civilnog društva za male projekte