Uspješno privedena kraju 3 ciklusa prve Ljetne akademije članova Savjeta mladih