U petak zadnja rasprava o budućoj namjeni velikog kupatila