Predstavljanje projekta „Jačanje uključivanja civilnog društva i građana/ki u kreiranju javnih politika u Istri“