Paradoks fikcije: besplatna radionica istraživanja kroz dizajn