DKC Lamparna Blog

Podzemni grad XXI

LAE će nadograditi digitalnu platformu Podzemni grad kako bi se osnovala virtualna zajednica građana u starim rudnicima Labina i Raše. Korisnicima će se omogućiti da nakon registracije postanu virtualni građani Podzemnog grada te učestvuju...

Literarne radionice istarskog dijalekta

Literarna radionica istarskog dijalekta u trajanju od 4 mjeseca, koja će se odvijati jednom tjedno, na kojoj će sudionici učiti recitirati i pisati na istarskom dijalektu (čakavština i cakavstina). Sudionici će naučiti recitirati na...

Konferencija – Kultura mladih za mlade

Konferencija kako bi se mlade uključilo u planiranje kulture u DKC Lamparna. Na konferenciji će biti predstavljeni najbolji primjeri kulturnih centara u HR te njihova ponuda za mlade. Projekt je financirala Europska unija iz...

Radionica na temu rudarske i industrijske baštine Labinštine

Mladen Bajramović, voditelj udruge UIR Raša održat će 5 predavanja na temu rudarske i industrijske baštine Labinštine: Rudarstvo i kultura življenja; Arhitektonska baština rudarstva u Labinštini; Umjetnička vrijednost industrijske baštine; Kulturni turizam i industrijska...

Likovne radionice crtanja slikanja

Polaznici će razviti crtačku vještinu, umijeće percepcije prostora, osjećaj za tonove i boju te će ih se sintezom ovih iskustava osposobiti i potaknuti na samostalno stvaranje. Individualni pristup polazniku, usmjeriti će ih i potaknuti...