Natječaj za ideju vizualnog identiteta projekta INSPIRACIJA

O projektu
Projekt INSPIRACIJA – Revitalizacija gradova industrijske baštine za rast kulturnog turizma u Trbovlju, Slovenskoj Bistrici, Labinu i u Rijeci, povezuje navedene gradove bogate objektima  industrijske baštine koji danas propadaju – napuštena rudnička okna, dimnjaci, radionice, radnički domovi i cijela naselja, ostaci u ona vremena inovativne industrije – s raznolikim kulturnim događanjima. Projektom se želi naći rješenje za revitalizaciju tih gradova industrijske baštine putem održivog turizma. Stoga će projekt proizvesti niz novih turističkih sadržaja koji će se ponuditi  posjetiteljima pod zajedničkim brendom INSPIRACIJA, koji uključuje i novu,  prekograničnu (SLO-HR) turističku turu – od pilana i mlinova Pohorja, preko rudnika Trbovlja i Labina do riječkog pristaništa.

Opis zadatka

Kako bi potakli i pronašli mlade Labina koji su likovno i vizualno nadareni da daju svoj doprinos ovom projektu L.A.E. XXI raspisuje natječaj na kojem će se odabrati najbolja ideja/prijedlog na osnovu koje će dizajneri razviti vizualni identitet projekta. Kandidati trebaju dostaviti dokument koji mora sadržavati najmanje tri primjera primjene te ideje (na plakatu, digitalnom mediju, memorandumu,…) te kratak tekstualni opis predloženog rješenja. Dokument s idejnim prijedlogom treba predati u pdf formatu  na e-mail: lae@pu.t-com.hr

Rok izrade
Rok za poslati ideje je 02.12.2018. godine.

Honorar

Nagrada, tj. honorar za najbolju ideju iznosi 2.500,00 kn neto, koji će se odabranom Autoru/ici isplatiti putem Autorskog, Učeničkog/Studentskog ili nekog drugog ugovora.

Ocjenjivanje radova

Ocjenjivanje pristiglih prijedloga te izbor najboljeg obaviti će ocjenjivački, L.A.E. XXI tim u sastavu: Dean Zahtilla (Predsjednik), Noel Mirković (Voditelj komunikacijskih aktivnosti), Damir Stojnić (Voditelj Galerije “Lamparna”)

Informacije

Detaljne informacije o natječaju i projektnom zadatku možete dobiti na: lae@pu.t-com.hr  ili na telefon +38598336196

 

Projekt INSPIRACIJA sufinancira EU iz EFRR-a, u okviru programa prekogranične suradnje

Interreg Slovenija-Hrvatska V-A 2014.-2020.