KLUB MLADIH – KLUB 21 ZAPOČINJE SA RADOM

U sklopu otvaranja kluba mladih – Kluba 21, 02. listopada 2019.,  obilježen je 13. Tjedan cjeloživotnog učenja. Cjeloživotno učenje odnosi se na “svaku aktivnost učenja tijekom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca”. Ono obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno).

Obilježavanjem Tjedna cjeloživotnog učenja mladima labinštine održali smo interaktivno predavanje i kratke vježbe samopromatranja na mapu osnovnih emocija: radost, tuga, strah, ljutnja.

Istraživali smo osnove  četiri emocija i njihovu funkciju, pozitivne i negativne aspekte tih emocija, kako su naše emocije povezane sa fizičkim tijelom, što se događa ako emocije potiskujemo te kako ih izraziti na zdrav način.

Radionicu je vodila  Naike Dapiran vlasnica privatne prakse TERAINTEGRA te je  atmosfera tijekom radionice  bila impresivna, mladi su se jako angažirali te izrazili želju za više takvih  radionica u budućnosti te su se zahvalili  prof. Majdi Milevoj Klapčić na pratnji i podršci.