Javna rasprava Veliko kupatilo – 18.09.2019. Gradska knjižnica Labin

„Veliko kupatilo“ popularan je naziv za trobrodnu građevinu na labinskom Pijacalu, površine 2000 m2, smještene između Gradske knjižnice i Lamparne. Izgra-đena 1940. godine u sklopu okna Podlabin koje je prora-dilo iste godine, služila je rudarima kao crna garderoba (centralni prostor) i kupaona (bočni prostori). Nakon zatvaranja okna Podlabin 1988. godine, 1993. prostor u vlasništvu Hrvatskog fonda za razvoj na inicijativu udruge Labin Art Express (L.A.E.) proglašen je spome-nikom kulture, zajedno s „šohtom“, toplom vezom i Lam-parnom, nakon čega je predan u vlasništvo tadašnjoj Općini Labin, da bi 2006. „veliko kupatilo“, kao i čitav Rudarsko-industrijski kompleks „Pijacal“, bio upisan u Registar zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.Kako zgrada nakon toga nije održavana, trenutno je zbog pore-mećene statike u vrlo lošem stanju te se u njoj ne mogu provoditi nikakve aktivnost, niti je preporučljivo ulaziti u nju zbog opasnosti od urušavanja kro-va. Najviše je oštećen njen centralni prostor, koji je 90-tih služio kao boćalište, dok su u nešto boljem stanju manji bočni prostori, od kojih se neki još uvijek po-vremeno koriste kao skladišni prostori. Devedestih godina nekoliko prostorija u „velikom kupatilu“ je povremeno koristio i L.A.E. – za probe lokalnih bandova.

Sukladno važećem Prostornom planu uređenja (PPU) Grada Labina, „veliko kupatilo“ ima status građevine od važnosti za grad s namjenom za kulturne i ostale javne sadržaje, odnosno konkretno za „multimedijalni kulturni centar“. Kako je od utvrđivanja ove namjene te putem javnog natječaja prihvaćenog i nagrađenog, a kasnije i djelomično izvedenog „idejnog arhitektonskog rješenja gradske knjižnice i multime-dijalnog kulturnog centra“ grupe arhitekata (Ivana Žalac, Margi-ta Grubiša, Damir Gamulin i Igor Presečan) prošlo više od 10 godina, L.A.E. XXI je u suradnji s Gradom Labinom u sklopu projekta DKC Lampar-na pokrenuo provedbu nekoliko javnih rasprava oko buduće namjene ovog ve-lebnog prostora, kulturnog dobra u samom centru grada. Kako veliko kupatilo ima javnu funkciju, na građanima Labina je da ponovno razmotre te predlože njegovu buduću namjenu, sukladno njihovim potrebama.Građani Labina, iskoristite svoje pravo da sudjelujete u upravljanju javnim gradskim prostorima i njihovim sadržajima.
Građani Labina, iskoristite svoje pravo da sudjelujete u upravljanju javnim gradskim prostorima i njihovim sadržajima!
Gradska knjižnica Labin,18. rujna 2019. u 18 sati 
Organizacija javne rasprave je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.