Akcija sadnje trave i samoniklog bilja u sklopu projekta “AKTIVNI U ZAJEDNICI”