O Klubu Klub mladih KuC-a Lamparna

Klub mladih «Klub 21» u sklopu DKC-a „Lamparna“, prvenstveno cilja na oko 3.500 mladih (15-30 g. starosti) sa području bivše općine Labin (danas Grad Labin i 4 općine: Sv.Nedelja, Kršan, Pićan i Raša), dok je dio programa usmjeren i na  dio mladih iz ostalih dijelova Istarske županije, u svrhu zadovoljenja njihovih potreba za:

–  inzvaninstitucionalnim obrazovanjem na području kulture/umjetnosti, znanosti, politike, ljudskih prava, itd.;

–  organiziranim provođenjem slobodnog vremena kroz razne kreativne i zabavne aktivnosti;

– prostorom sa svom potrebnom infrastrukturom gdje mladi ljudi, uz pomoć stručnih voditelja, mogu organizirano provoditi svoje slobodno vrijeme, zabaviti se, educirati, informirati, te koji im daje priliku da kroz razne oblike izvaninstitucionalnog djelovanja postanu aktivni čimbenici svoje budućnosti;

–  povremenim zapošljavanjem studenata i učenika (10-12 osoba godišnje,  ovisno o broju projekata/programa);

–  objektivnim informiranjem u svezi mogućnosti školovanja u zemlji i inozemstvu, povremenog i stalnog zapošljavanja, zlouporabe droga i alkohola, vanbolničkog liječenja od ovisnosti, o lokalnoj samoupravi, javnim uslugama i sl. servisima, mogućnostima volontiranja u zemlji i inozemstvu, itd.

Lamparna ProstorAmbicije Kluba mladih “Klub 21” su da prostorno i programski bude mjesto organiziranog i kreativnog provođenja slobodnog vremena mladih,  mjesto njihova vaninstitucionalnog obrazovanje te razmjene ideja, akcije i konfrontacije mladih ljudi iz Labina/Istre/Hrvatske s mladima iz cijele Europe. Klub ima 4 osnovna područja djelovanja:

1.) Aktivno sudjelovanje mladih u društvu; 2.) Mladi i civilno društvo; 3.) Kultura mladih i slobodno vrijeme; 4.). Mobilnost, informiranje i savjetovanje, kao i 4 osnovne djelatnosti:

1. Kulturno-umjetnička djelatnost – provodi se kroz sadržaje kulturnog centra i kluba mladih „Lamparna“ koji na ukupno1.000 m²ima halu za koncerte i predstave, umjetničku galeriju, prostorije za vježbe/probe, cyber-cafe, bar, audio studio, sobe za smještaj gostiju, kancelarije, itd.. “Lamparna” je zamišljena da prvenstveno bude prostor za edukaciju, rad i stvaranje mladih ljudi, tvornica kulture u kojoj će mladi sadržajno provoditi svoje slobodno vrijeme.

2. Obrazovna djelatnost – vaninstitucionalno obrazovanje mladih ljudi na raznim područjima (promicanje svih oblika aktivizma i volonterizma mladih, demokratizacija i razvoj civilnog društva,  poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, korištenja novih medija i tehnologija, audio i video produkcija, grafički i web dizajn, itd.)

3. Zaštita baštine bivšeg rudnika –  zagovaranje i razvoj projekta
“Podzemni grad XXI” Labin, zaštite spomenika kulture “šohta” te osnivanje Multifunkcionalnog gradskog centra u prostoru bivših rudničkih kupatila.

Underground City XXI

Underground City XXI

4. Demokratizacija te razvoj civilnog i otvorenog društva – tribine, radionice, predavanja i druge aktivnosti  u cilju boljeg informiranja te poticanja društveno-političkog aktivizma mladih.

Prve aktivnosti u prostoru Lamparne započele su još 1992.g., no kao službeni početak rada Kluba mladih smatra se 2004.g. od kada je u Klubu održano 40-tak izložbi mladih labinskih slikara, kipara, dizajnera, fotografa te u posljednje vrijeme i arhitekata,  više od 50 koncerata , 6 kazališno-plesnih performansa amaterske kazališne grupe ‘Lamparna’ pod vodstvom Xene L. Županić, velik broj radionica o ljudskim pravima, ekologiji, Internetu, net artu i digitalnoj umjetnosti, izborima i građanskim pravima, gospodarskim i socijalnim temama, itd., te mnogo drugih programa prvenstveno namijenjenih mladim ljudima. Klub je bio specijaliziran za tzv. alternativnu umjetnost i (sub)kulturu mladih, no nakon njegove potpune rekonstrukcije, te redizajna interijera u prosincu 2009.g. kao i promjenom imena u ‘Klub 21’, isti više nije samo alternativni klub već centar društvenog života za sve profile i grupe mladih ljudi na Labinštini. Važnije dosadašnje aktivnosti, programi i projekti Kluba:

–    dvodnevni, ljetni HC festival ‘Everything is Disco, but Punk is more Fun’, sa prigodnim malonogometnim turnirom, raznim radionicama te sajmom ulične mode, 2001.-2009.;

–    ‘Učinimo nešto’ – tradicionalna aktivistička kulturno zabavna manifestacija u cilju promocije aktivizma i kreativnosti mladih, 2002.-2009.;

–  Radio ‘Kova’ – proizvodnja i emitiranje radio programa u sklopu mreže Slobodni Internet radio ‘Stanica MIR’, 2007.-2010.;

–  „Prevencija ovisnosti kroz djelatnosti KuC-a ‘Lamparna’“, povremeno u periodu od 1998.-2012.;

–  Festival filma o ljudskim pravima, Labin,  2006. -2009.;

–  ‘Noordung-NASA-Pula’ – ciklus performansa Dragana Živadinova, 2008./2009.;

– redovne djelatnosti i programi Kluba mladih  od 2004.-2012. god. (50-tak koncerata, 30-tak izložbi, više od 20 tribina, radionica i predavanja, redovite filmske i video projekcije te kreativne radionice i edukacija), te druge povremene aktivnosti Kluba mladih (dnevni boravak članova kluba, probe glazbenih grupa i DJ-a, koncerti, projekcije aktivističkih filmova i dr.);

– Građanska inicijativa mladih za ‘Novi Labin‘ – grad Labin i općine Pićan. Kršan, Sv. Nedelja i Raša, 2008./2009.;

– rekonstrukcija i uređenje interijera ‘Lamparne’ – realizirano uz potporu Co-operating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe te uz volonterski rad članova Kluba, 2009./2010.;

– „Zagovaranjem i sudjelovanjem građana do održivog lokalnog razvoja“ – 2010.

– redovno obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga, Međunarodnog dana mladih i Mjesec borbe protiv ovisnosti, 2009.-2011.

– Građanska inicijativa za pristup informacijama o izgradnji TE Plomin 3

    

– zaštita izvoznog tornja okna Podlabin (Građanska inicijativa „S(v)i za šoht”) – projekt u tijeku

Udruga L.A.E.i Klub mladih KuC-a ‘Lamparna’ su 1998.g. uvršteni među organizacije i ustanove od županijskog značaja te od tada uživaju kontinuiranu financijsku potporu Istarske županije. Zbog teških ek. prilika u gradu Labinu, financijska potpora grada je do 2010.g. bila vrlo mala, ali je Klub bio oslobođen plaćanja komunalnih usluga kao i plaćanja ugovorenog najma za prostor. Od 2004. god. djelatnosti Kluba redovito financijski podupire  Ministarstvo kulture RH i  MOBMS, od 2005.g. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, te povremeno i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, a u periodu 2007.-2009. dio aktivnosti sufinanciralo je i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, dok se povremeno neki od programa realiziraju i kroz platformu CLUBTURE.

Djelatnost Kluba mladih ‘Klub 21’ sufinanciraju:

zKn_RGB

logo-1_hr-e1389697880324